Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego
Akademia Sztuk Pięknych
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

"Doradca Zawodowy 2003"
"Rynek Pracy 2003"
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
KAWIARENKA LITERACKA "U PRZYJACIÓŁ"
Duński Instytut Kultury
Klasztor OO. Dominikanów
AIKIKAI CZARNY PAS

Imprezy dodatkowe
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Akademia Ekonomiczna
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
Akademia Sztuk Pięknych
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Duński Instytut Kultury
Klasztor OO. Dominikanów