Biuro Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki

60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 7 c
tel. (061) 829 24 95
fax. (061) 829 24 28
festiwal4@main.amu.edu.pl
www.fns.amu.edu.pl