W dniach od 15 do 19 października 2003 roku odbędzie się szósta edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki pod hasłem UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH. Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem i zainteresowaniem, nabiera rozmachu i w świadomości coraz szerszego grona odbiorców staje się integralną cząstką kulturalnej panoramy naszego miasta.
Zgodnie z tradycją Festiwal obejmie swym patronatem Kolegium Rektorów Miasta Poznania, któremu przewodniczy Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Stanisław Lorenc. Patronat honorowy nad impreza objęli Wojewoda, Marszałek i Prezydent Miasta Poznania. Impreza odbędzie się dzięki wsparciu sponsorów - Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Poznania oraz Poznańskiej Energetyki Cieplnej. Patronat medialny nad Festiwalem objęła "Gazeta Wyborcza".

Inauguracja Festiwalu odbędzie się 15 października 2003 roku o godz. 10.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego 17/19 i uświetni ją występ Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej i. I. J. Paderewskiego pt. "Muzyka - Ruch - Przestrzeń". Wykład inauguracyjny pt. "DNA - historia niedokończona" wygłosi prof. dr hab. Jan Barciszewski.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to doroczne święto ludzi ciekawych świata i wrażliwych na jego piękno, tajemnice i wyzwania. Organizacja imprezy przyciąga ludzi pragnących promować i upowszechniać osiągnięcia poznańskich uczelni, przybliżyć tematykę badań naukowych oraz zaprezentować szeroko rozumiany dorobek artystyczny naszego miasta. W ciągu kilku dni będą mogli Państwo zapoznać się z różnorodną tematyką naukową i artystyczną, przedstawioną w skondensowanej, przystępnej i atrakcyjnej formie. Celem Festiwalu jest nie tylko prezentacja dorobku środowiska akademickiego, lecz również przez dotarcie do szerokiego grona odbiorców kształtowanie postawy twórczej, wyzwalanie inicjatywy w animowaniu społecznej aktywności, rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu oraz rozwijanie potrzeby obcowania z nauką i sztuką. Dla młodszych uczestników udział w Festiwalu i przyjrzenie się pracy badawczej poszczególnych wydziałów jest też okazją do podjęcia decyzji co do przyszłego wyboru kierunku studiów.

Również w tym roku organizatorzy zadbali, by w ofercie znalazły się ciekawostki skierowane do szerokiego grona odbiorców. Każdy znajdzie coś dla siebie - oferta programowa Festiwalu liczy w tym roku blisko 200 propozycji - wykładów, dyskusji, prezentacji, warsztatów, wystaw, przedstawień i koncertów.

W tym roku ciekawa oferta przygotowana została dla wszystkich śledzących na bieżąco wydarzenia na świecie i zainteresowanych złożonymi kwestiami społecznymi, zagadnieniami odrębności kulturowych oraz przemianami na świecie: "Fundamentalizm islamski: istota, źródła i zagrożenia", "Konflikt izraelsko-palestyński w świetle aktualnej sytuacji międzynarodowej", "Terroryzm międzynarodowy w XXI wieku", "Medycyna katastrof wobec współczesnych zagrożeń". Ponadto poruszone zostaną zagadnienia szczególnie ciekawe i aktualne po referendum dotyczącym akcesji Polski do Unii Europejskiej: "Kto podejmuje decyzje w Unii Europejskiej", "Urządzenie przestrzeni w aspekcie integracji europejskiej", "Polacy w Europie, czyli jakich języków obcych się uczyć i dlaczego. Z zagadnień polskiej polityki językowej", "Rumunia przed wejściem do Unii Europejskiej", "Poszukiwanie Europy. Otwarta dyskusja panelowa".

Dla zainteresowanych perspektywą historyczną przygotowano kilka wykładów: "Pieniądz wczoraj i dziś", "Pojedynki na białą broń w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym", "królewska sztuka wolnych mularzy", "Narodziny galaktyki Gutenberga. Drukarstwo na przełomie XV/XVI wieku", "Czy twórcy starożytnego Egiptu nadeszli z pustyni?", "Analiza Żydowskich rodów kapłańskich czyli o molekularnych dowodach na prawdziwość wydarzeń biblijnych", prezentację multimedialną p.t. "Dokumenty oficjalne i nieoficjalne ze zbiorów rękopiśmiennych biblioteki UAM" oraz imprezę turystyczną z przewodnikami pod hasłem "Poznań książęcy, królewski i carski".

Natomiast dla wszystkich pasjonujących się najnowszymi osiągnięciami technicznymi proponujemy kilka wystąpień ilustrujących jak komputeryzacja coraz bardziej wkracza w nasze życie i ma coraz szersze zastosowanie w nauce - możliwościom i zastosowaniu zastosowanie technik komputerowych poświecono następujące wystąpienia: "Zastosowanie technik wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości w wirtualnych muzeach", "Nowoczesna technika w służbie konserwatywnej bankowości", "Zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu mebli i aranżacji wnętrz", "Komputerowe symulacje wzrostu warzyw" (prezentacja), "Kształcenie przez Internet na uczelni wyższej - jak i dlaczego?", "Pokaz badań wydolnościowych - ocena wydolności ustroju metodą komputerową", "Jak komputery widzą świat: widzenie komputerowe dziś i jutro", "Symulacje komputerowe wspomagają decyzje medyczne", "Komputerowe rekonstrukcje reliktów architektonicznych".

Oferta Wydziału Fizyki UAM w ubiegłym roku przyciągnęła tłumy uczestników i również tym razem Wydział przygotował sporo ciekawych propozycji, między innymi wykłady: "Burza, czyli fizyka grzmotu i błyskawicy", "Kataklizmy we wszechświecie", "Mniej słońca, mniej problemów", "Co wybuchło nad Syberią w 1908 roku", "Wiek atomu - najważniejsze osiągnięcia fizyki w świetle Nagród Nobla", "Różne oblicza dźwięku". Równolegle będą się odbywać widowiskowe demonstracje doświadczeń z różnych dziedzin fizyki: "Optyka i lasery", "Wędrówka po wykresie fazowym", "Dziwne własności kryształów", "Podsłuchiwanie natury", "Podróż do mikroświata", "Różne oblicza solitonów", "Dyfrakcja światła na fali ultradźwiękowej", "Fizyka w kuchni", "Magia fizyki".

W ofercie znalazły się także propozycje związane z ludzkim zdrowiem oraz funkcjonowaniem organizmu: "Zdrowe społeczeństwo - zdrowy obywatel", "Biotechnologia żywności dla zdrowia człowieka", "Choroby zakaźne - zagrożenie XXI wieku", "Starzenie się kobiet i mężczyzn - uwarunkowania biologiczne", "Czy możemy żyć dłużej?", "Witaminy antyoksydacyjne - panaceum naszych czasów?", "Rola świadomości ergonomicznej w rozpoznawaniu zagrożeń dla zdrowia", "Funkcjonowanie seksualne Polaków", "Wymagania normatywne wyznaczające zdrowy sposób wykonywania pracy", "Psychologiczne konsekwencje współczesnego rynku pracy". Dla zainteresowanych zdrowym trybem życia przygotowano pokazowe zajęcia sekcji piłki siatkowej kobiet i mężczyzn oraz pokaz pływania synchronicznego.

Dla miłośników zwierząt, biologii i przyrody przygotowano wystąpienia: "Kontakt koń - człowiek: między etologią a psychologią", "Kulturotwórcza rola lasu", "Uprawa roślin na Księżycu", "Byliny w parku i ogrodzie", którym towarzyszyć będzie wystawa narzutniaków ze Skandynawii, stoisko p.t. "Duże ssaki drapieżne lasów Polski" oraz pokaz analizy gleb i wód. Tematem, na który położono w tym roku szczególny nacisk jest zagadnienie DNA - z okazji 50-tej rocznicy jego odkrycia zapraszamy na następujące wykłady: "Technologia DNA a postęp hodowlany w XXI wieku", "50 lat zmagań z dna", "Mikromacierze DNA - nowe perspektywy w medycynie", "Tajemnice odkrycia podwójnej spirali DNA", "Warsztaty DNA", "Zakręcony świat DNA" (doświadczenia i pokazy) oraz na wystawę zatytułowaną "DNA 50".

Dla szukających kontaktu ze sztuką przygotowano wystawę gobelinów i witraży zatytułowaną "ASP w Palmiarni", a dla miłośników muzyki - wykłady i pokazy: "Grafika muzyczna: między dźwiękiem a obrazem", "Organy: bliżej sacrum czy profanum?", "Kolorystyka muzyczna" oraz dla melomanów: koncert muzyki wokalnej zorganizowany przez Wydział Dyrygentury Chóralnej, koncert studentów Wydziału Instrumentalnego pt. "Arcydzieła Kameralistyki" oraz "Dźwięki, rytmy i nastroje" - koncert amerykańskiej muzyki perkusyjnej. Natomiast miłośnicy teatru zobaczyć będą mogli przedstawienia: "Bracia" Terencjusza, "Sokrates, Cyceron i Chrystus - Podsądni Świata" i "Antyczne rozruchy w Gnieźnie. Widowisko uliczne", "Jesień Witkacego", będzie też możliwość uczestnictwa w przedstawieniu i warsztatach prowadzonych w języku angielskim i francuskim, oraz wykład "Automatyzacja scen w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu", dotyczący tajników i mechanizmów teatru.
Ponadto pragnących czynnie uczestniczyć w propozycjach organizatorzy zapraszają na warsztaty: "Za kulisami kariery..." (warsztaty aktorskie), "Głos narzędziem pracy, czyli jak mówić, by odnieść sukces", "Terapia antystresowa poprzez rytmikę", stanowisko do pomiaru badań metabolicznych (gdzie będzie m.in. możliwość pomiaru składu ciała) oraz prezentację zatytułowaną "Sposoby ochrony i konserwacji księgozbiorów w bibliotekach".

Wśród propozycji towarzyszących Festiwalowi znajduje się wykład OO. Dominikanów z Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Poznaniu, zatytułowany "Sekta religijna: szansa dla człowieka czy zagrożenie społeczne?" oraz pokaz sztuki obrony aikido, zorganizowany przez klub Aikikai Czarny Pas.
Jak co roku Festiwalowi towarzyszyć będzie oferta Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM - "Spotkania z pracą dla studentów" (zapoznanie się z możliwościami wyjazdu do pracy za granice w celu nauki języka i z praktykami zawodowymi w Polsce) oraz "Doradca zawodowy 2003" (szkolenia dla pracowników Biur Karier z Wielkopolski).

Mamy nadzieję, że zgromadzone propozycje zaciekawią Państwa i zachęca do udziału w Festiwalu, który cieszy się coraz większym powodzeniem i dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami oraz pełnym programem zapraszamy do Biura Festiwalu.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy